Vi gillar

Stadsnära Odling (Göteborgs kommun):
http://www.stadsnaraodling.se/

Grön Kultur Högsbo:
http://gronkulturhogsbo.se/

Stadsjord:
http://stadsjord.se/

Omställning Göteborg:
http://www.omstallninggoteborg.se/oms/

Runåbergs Fröer:
http://www.runabergsfroer.se/

Fobo-Ekologisk trädgård:
http://www.fobo.se/nyheter/index.shtml

Tillsammans-odlingen:
http://www.tillsammansodlingen.se/ 

Backa Röd-odlarna:
https://sites.google.com/site/backarododlarna/home

Höjdens trädgårdskollektiv:
http://hojdenstradgardskollektiv.blogspot.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar