Ordningsregler

Antagna vid årsmötet den 13 februari 2013. Reviderade vid årsmötet den 9 februari 2015.

  1. Odlingen ska användas för giftfri odling. Odlaren ska därför så långt som möjligt använda sig av kravmärkt jord och utsäde (fröer, sättpotatis, lökar). Naturgödsling och manuell ogräsbekämpning tillämpas.
  2. Odling ska ske i pallkrage. Innehavare av pallkrage ska odla och nyttja den. Medlem skall årligen anmäla till föreningens e-post om man önskar behålla sin plats i föreningen och sin pallkrage. Uppdaterade kontaktuppgifter skall samtidigt meddelas. Denna anmälan skall vara föreningen tillhanda senast den 15 mars, annars upphör medlemskapet i föreningen och pallkragen går till den som står näst i kö. Uppsägning ska ske så tidigt som möjligt, dock senast 15 mars. Odling ska vara påbörjad för säsongen senast den 15 maj.
  3. Odlingsytan ska ge ett vårdat intryck. Skräp och ogräsrens (som ej används till täckodling) ska inte ligga kvar på eller kring pallkragen. Pallkragen ska vara synligt rensad på ogräs inför hösten senast den sista oktober.
  4. Innehavare av pallkrage har gemensamt ansvar för ogräs- och skadedjursbekämpning på gemensamma ytor.
  5. Odlarna ansvarar för skötsel av gemensamma bärbuskar och rabarber, och skördar med måtta.
  6. Höga växter eller växtstöd som skuggar för grannen får inte uppföras.
  7. Eldning är inte tillåtet.
  8. Odlingsytorna är enskilda och får endast skördas med innehavarens tillstånd.
  9. Föreningens medlemmar ska delta i gemensamma arbetsdagar och föreningsarbetet efter bästa förmåga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar