måndag 2 februari 2015

Årsmöte

Det har blivit dags för årsmöte! Det hålls måndagen den 9 februari kl 18.00 i Klyvteglets lokal på Fredrikas gård 1. Vi bjuder på fika!

På mötet kommer ny styrelse att väljas. Om du skulle vilja vara med i styrelsen detta år, ta chansen! Man väljs på ett år i taget, och det är bra för föreningen att styrelsen byts ut ibland! Arbetet är inte betungande, vi träffas några gånger per år för att planera arbetet på odlingen, fixardagarna och kontakten med Poseidon och Hyresgästföreningen. Är du intresserad, ta kontakt med någon i styrelsen eller dyk upp på mötet!

Väl mött!