onsdag 16 mars 2016

Föreläsning Hydroponiskodling 6 april kl. 18I den här föreläsningen kommer vi att utmana traditionella föreställningar om var och hur man kan odla grönsaker. Vi kommer att gå igenom växternas behov och hur vi kan tillgodose dessa även inomhus året om. Fokus kommer att vara på hydroponiska dvs. jordlösa odlingstekniker där vi istället för jord använder oss av näringsrikt vatten för att odla allt du kan tänka dig.
Föreläsaren Niklas Hjelm är ordförande i den ideella odlingsföreningen Hemmaodlat i Malmö. En förening som verkar för att sprida odling av grönsaker hemma oavsett hur man bor.
Anmälan är obligatorisk:
60:- kr sätts in på Nordea Plusgiro 42 48 00 - 1 senast den 4 april.
Namn och odlarförening vill jag gärna att ni skriver på inbetalningen.
Fika ingår med en macka te eller kaffe.
Frågor eller annat ring Paula 013- 368 10 94

OBS! Ni som betalade sist för den inställda föreläsningen, där ett par av er fick vända i dörren, det räcker att ni mailar eller slår en signal och säjer om ni kommer (detta för mackorna).

Hjärtligt välkomna!


http://www.stadsnaraodling.se/evenemang/2016-04-06/

Med vänliga hälsningar
Paula Palm