Kalendarium

För 2019 finns följande viktiga datum:

  • 20/2: Årsmöte i Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas gård 1, kl. 18.30
  • 5/5: Vårfixardag på odlingen kl 11
  • 27/10: Höstfixardag på odlingen.



Generella tider för årligen återkommande aktiviteter:
  • Årsmöte: Första onsdagen i februari
  • Vårfixardag: Sista påskfria söndagen i april
  • Höstfixardag: Sista söndagen i oktober

1 kommentar: